catalunya    España

Governs

 • Finalment s’ha publicat l’esperat “Instrument d’adhesió al Conveni de Treball a Domicili que es va fer a Ginebra el 20 de juny de 1996. L’entrada en vigor de l’adhesió serà el pròxim 25 de maig de 2023.

 • Donat el caràcter complex del turisme, el qual té implicacions en diversos sectors i activitats en el desenvolupament econòmic i social de la societat, existeixen diferents conceptualitzacions del mateix en funció de la visualització particular que tenen les diferents disciplines.

 • El litoral ha estat i continua sent una part essencial del nostre país. Des d’un punt de vista ambiental, social, econòmic, però també cultural i històric. Disposa d’una àmplia façana marítima amb 70 municipis costaners que acullen el 43,3% de la població de Catalunya.

 • Integrada per 10 museus, s’ha inaugurat la Xarxa de Museus de Ciències Naturals de Catalunya (XMCNC), la darrera de les xarxes temàtiques de museus del país, d’acord al Pla de Museus de Catalunya aprovat per Acord de Govern l'any 2020.

 • Les pedres angulars de la llibertat econòmica en la majoria de les mesures són l'elecció personal, l'intercanvi voluntari, la independència per a competir en els mercats i la seguretat de la persona i la propietat privada. En poques paraules, es tracta de la qualitat de les institucions polítiques i econòmiques dels països.

 • La crida de Barcelona a l’acció defineix el camí del turisme. El turisme s'ha unit entorn d'una crida comuna a l'acció, que esbossa una visió compartida del futur sostenible i inclusiu del sector.

 • Hi ha persones tan inconscients que poden fer qualsevol cosa per mantenir el seu poder, la seva respectabilitat; encara que això signifiqui volar el món. Poden posar en risc el que sigui per salvar el seu ego. I, és clar, aquestes són les persones que arriben als llocs de poder, perquè són les que ho persegueixen. 

 • La situació i vivència en molts països o nacions, ens obliga a recollir el concepte bàsic de la paraula DEMOCRÀCIA: "És Sistema polític que defensa la sobirania del poble i el dret del poble a triar i controlar als seus governants".

 • La qualitat enfocada als serveis comença a considerar-se en els primers anys de la dècada dels 80, amb un estudi publicat per Christian Grönroos titulat “Un model de qualitat del servei i les seves implicacions en el màrqueting”, en el qual introdueix el concepte de qualitat percebuda en els serveis.

 • Les conseqüències de la cobdícia humana, a més de relacionar-se amb comportaments immorals, és causa de guerres, de corrupció, de traïcions, delictes i estafes, robatoris assassinats, mentides i més. El cobejós gairebé sempre es beneficia a costa de la resta de la població.

 • El turisme internacional ressorgirà, però probablement amb canvis molt significatius, tant en el comportament dels turistes, com en la competència per la captació d'aquests. Essencial és, serà, el Màrqueting Estratègic.

 • D'on bé aquesta distribució històrica?: Una vegueria (antigament vegueriu) és el territori sobre el qual tenia potestat un "veguer", autoritat delegada del comte o vescomte, i posteriorment del rei, amb jurisdicció subsidiària en territoris de l'Església o baronies.

 • Tenim que a retrocedir a prop de dos segles per arribar a l'any 1833, aquests va ser el moment a l'història a on el govern de Madrid va dividir Espanya en quaranta-nou províncies, en un intent de centralitzar l'Estat. A Catalunya se li van atorgar quatre províncies: Tarragona, Lleida, Barcelona i Girona, divisió que encara segueix vigent.

 • El turisme internacional inicia de nou, reviu, pel que és necessari preparar-se perquè la competència en els mercats emissors per la captació de turistes s'incrementarà enormement. El primer pas ha de ser revisar el Departament de Màrqueting.

 • És molt probable que una vegada que comenci a normalitzar-se la situació actual el turisme internacional torni a ressorgir, però probablement també amb canvis molt significatius pel que fa a les característiques dels viatges per aquest motiu.

 • La participació de l'OMT - Organización Mundial del Turismo, en la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d'Estat i de Govern celebrada el 21 d'Abril a Andorra, va deixar clara la capacitat única del turisme per impulsar el desenvolupament sostenible. La Cimera va reunir els líders dels 22 països de parla hispana i portuguesa d'Amèrica Llatina i Europa.

apropteuL'aventura ha començat

Capital2020: Un espai on tu ets el protagonista. Viu, treballa i gaudeix d'una agenda informativa plena de experiències inoblidables i molta cultura, turisme, gastronomia i comerç.

Publicidad Capital2020

Cultura, Lectura, Llibres, Editorial i moltes Notícies...

Dones d'avui, Comerç, Emprenedors i El Món

Comerç i Emprenedors

22 Setembre 2022

Més de 200 empreses i 4.000 treballadors formen el sector dels videojocs a Catalunya. D'altra banda, Catalunya és la primera regió de la Unió Europea en captació de projectes d'inversió estrangera en aquest sector.

Dones d'avui

18 Setembre 2022

3.000 persones han participat a l’acte “Entre totes, tot” que ha servit per visibilitzar la potència, transversalitat i dinamisme de l’esport femení, en una trobada històrica a la ciutat de Tarragona.

Fem Biblioteca

Llibreria Mitjans

Subscriu-te

araquefem setembre

Humor - Frases

Diada de Caralunya - Setembre 2022