Augmenten les malalties mentals?

 • Més trastorns

 • Menor edat, major extensió en temps

 • Elements de prevenció

 • Símptomes

 • Millors pautes de diagnòstic

 • Assistència professional oportuna

En aquest segle XXI, les persones que formen la nostra societat, estan sent diagnosticades amb depressió en un índex major i a una edat més primerenca que en el passat a causa de una major obertura als trastorns de salut mental i millors pautes de diagnòstic.

Els metges tenen definit que la depressió pot afectar les persones durant llargs períodes de les seves vides. Algunes persones experimenten aquesta condició contínuament, mentre que per a unes altres ocorre en episodis, amb llargs períodes amb o sense símptomes evidents

L'Edat en què inicia

Es pot mesurar de diferents maneres. Una forma és esbrinar quan les persones van tenir els primers símptomes de depressió. Això es fa entrevistant-los sobre els símptomes que han tingut al llarg de les seves vides fins al moment en què realitzen la consulta mèdica.

Algunes persones descriuen haver tingut símptomes en el passat que compleixen amb els criteris de diagnòstic de depressió. Una altra forma és esbrinar si a les persones se'ls ha diagnosticat l'afecció i l'edat en què se'ls va diagnosticar per primera vegada.

En aquests últims deu anys, amb la combinació de dades sobre estudis duts a terme a tot el món, l'edat d'inici s'emmarca principalment entre els 18 i 25 anys i descendeix a partir dels 30 anys, encara que pot perdurar fins als setanta o més anys.

En els mateixos estudis s'estableix que en mitjana, les persones van experimentar els símptomes de la depressió 5 anys abans de ser diagnosticats. Quan es va mesurar sobre la base dels símptomes, la mitjana de l'edat d'inici va ser de 26 anys. Quan es va mesurar sobre la base d'un diagnòstic, la mitjana de l'edat d'inici va ser posterior, a 31 anys. Les dades també defineixen que existeix una àmplia gamma tant per als símptomes com per al diagnòstic

la depressio es la enfermetat del segle

Símptomes

Els problemes per a dormir i la falta d'energia tendeixen a ser els símptomes més comuns de la depressió. També hem de saber que alguns dels símptomes de la depressió són comunes en la població, fins i tot entre aquells que no la pateixen. Els principals i a vegades progressius:

 • Baixa energia baixa
 • Problemes per a dormir
 • Pèrdua d'interès
 • Canvi d'apetit
 • Sensació depressiva
 • Dificultat per a concentrar-se
 • Baixa autoestima
 • Agitació psicomotora
 • Idees suïcides

la depressio es la enfermetat del segle

El Diagnòstic

Els trastorns de l'estat d'ànim, com la depressió i el trastorn bipolar, es diagnostiquen abans que en el passat.

Primer, les persones s'han tornat més disposades a buscar tractament per a les condicions de salut mental.

En segon lloc, hi ha més pautes sobre com diagnosticar condicions en nens i adolescents que en el passat. És més probable que els nens i adolescents siguin atesos i examinats per professionals per a detectar problemes de salut mental, i se sotmetin a controls periòdics per a detectar símptomes.

Això significa que és més probable que se'ls diagnostiqui durant el seu primer episodi de depressió.

La nostra comprensió de l'edat d'inici dels trastorns de salut mental és important, perquè la detecció i el tractament de la salut mental sovint es guien per l'edat.

En reconèixer que la depressió pot ocórrer d'hora en la vida, tindrem una major capacitat per a buscar assistència professional o ajudar als qui la necessiten en forma oportuna, siguin nens, joves, adults o ancians.

La salut és molt important!

Imatge-portada: Jr-korpa-ycdoYkaLzLg-unsplash
Imatges-interior: Joel-overbeck-4KuGRj1De1U/Towfiqu-Barbhuiya-vIyhWZvSPI0-unsplash
Fonts: National Head and Nutrition/NHAN/Our World Data