Pin It

La Cultura en Dades......

  • Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

  • Reflexió, recuperació i sostenibilitat

  • Les polítiques culturals a exàmen

  • El futur, compromís a implementar

Amb el ressò de la pandèmia, que ha deixat l’ecosistema cultural afeblit en tots els aspectes, l’Informe anual sobre l’estat de la cultura i de les arts de l’any 2021 presenta una anàlisi i una reflexió en clau de futur per contribuir a afrontar una recuperació sostenible i duradora.

L’Informe s’estructura en cinc capítols. El primer, «Esdeveniments i tendències», incorpora el relat sobre com els sectors culturals han viscut l’any 2021, la lenta represa de les activitats, la contenció en els resultats i la resposta positiva de la ciutadania a les propostes que s’anaven plantejant a mesura que s’aixecaven les restriccions.

L' estat de la Cultura i els Arts a Catalunya

El segon capítol analitza «Les polítiques culturals de la Generalitat de Catalunya durant el 2021», afectades per l’any electoral, i destaca les realitzacions portades a terme i les propostes del nou govern, sobre les quals el “CoNCA” Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, vetllarà durant la present legislatura.

El tercer capítol inclou el report del 1r Fòrum de les Arts a l’Educació i el text definitiu de la Carta de les arts a l’educació, que aplega els seixanta-tres punts amb les recomanacions i els compromisos dels tres departaments de la Generalitat —Cultura, Educació i Recerca i Universitats— per a la seva implementació.

El quart capítol, «Cultura en dades», estudia les principals dades i els indicadors culturals disponibles en el moment de tancament del document. Malgrat les dificultats d’obtenció de dades actualitzades, constitueix una radiografia aproximada de l’estat de les arts i la cultura, i posa al dia l’impacte de la covid-19 en el conjunt del sistema cultural català.

L’Informe es clou amb les recomanacions que el Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts presenta enfront de la situació actual, adreçades als càrrecs electes, als representants polítics i als diversos sectors.

PDF-Informe

Font: Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
Imatge-portada: Samantha-weisburg-hFTcxZFsG6g-unsplash
Imatges-interior: Mike-von-v9-ZW3VONcw-unsplash