Tendències tecnològiques de 2023....

  • Xips i semiconductors

  • Hidrogen

  • Bateries

  • Descarbonització

  • Economia blava

  • Intel·ligència artificial (IA)

  • Realitat virtual, augmentada i tecnologies immersives

  • Cloud i Edge computing

  • Ciberseguretat

  • Quàntica

Ara que tenim el MWC Barcelona – Mobil World Congress a tocar, és moment de destacar i analitzar aquelles tecnologies que ja són protagonistes i que en sentirem parlar dia a dia aquest 2023: els semiconductors, l'hidrogen, la intel·ligència artificial o la ciberseguretat, entre d'altres… Quines són les tendències tecnològiques que marcaran els propers mesos?.

Malgrat que les prediccions són difícils de fer, sí que podem afirmar que el 2023 serà un gran any per explorar noves solucions tecnològiques que ajudin a les empreses a fer front a reptes globals com l’avanç imparable del canvi climàtic, les interrupcions de la cadena de subministrament, la inflació o l’escassetat de recursos. Juntament amb la intel·ligència artificial, que serà una de les protagonistes dels propers mesos, ACCIÓ ha identificat 10 tecnologies que tindran un paper destacat aquest 2023.

Aquestes tendències són un recull de la Diana de tendències tecnològiques d’ACCIÓ, un informe que detalla les tecnologies que marcaran els propers anys. Tenint en compte que l’avenç tecnològic és constant i que l’adopció i acceptació per part de la societat pot ser canviant, aquestes són les tendències més destacades per aquest 2023:

Les 10 tendències tecnològiques 2023

Xips i semiconductors

La voluntat per aconseguir una sobirania tecnològica i una certa capacitat de producció de xips i semiconductors a Europa seguiran marcant les agendes d’aquest 2023. La pugna tecnològica entre Estats Units i la Xina, que encara no havia recuperat els nivells de producció prepandèmia, va provocar que ens trobem en un escenari insòlit d’escassetat i d’excés d’oferta al mateix temps. S’espera que durant el 2023 no hi hagi un creixement important en el mercat, però sí que hi haurà bones oportunitats per explorar noves tecnologies com el xip fotònic i el quàntic, materials disruptius o nous dissenys de la cadena de valor.

Hidrogen

Tot i que més del 95% de la producció actual d'hidrogen es basa en combustibles fòssils, l'hidrogen verd i circular és la pedra angular de la transició energètica i els seus casos d'ús s'estan expandint en diversos sectors. El nombre de països amb polítiques que donen suport directament a la inversió en tecnologies d'hidrogen està augmentant, juntament amb el nombre de sectors als quals s'orienten. Amb la preocupació global cap a descarbonització, juntament amb el desenvolupament de tecnologies, l’economia de l’hidrogen s’està accelerant.

Bateries

L'emmagatzematge d'energia està canviant ràpidament i s’està investigant per crear solucions eficaces i duradores tenint en compte que sectors com la fabricació, els serveis, les energies renovables, l’electrònica o la mobilitat en depenen. S’està treballant per evitar les bateries d’ions de liti convencionals i substituir-les per les químiques de bateries d'avantguarda que proporcionen una major estabilitat, densitat i vida útil. A més, també s’està avançant en construir sistemes d'emmagatzematge que puguin guardar eficaçment l'energia renovable intermitent i ampliar-la per subministrar electricitat a grans àrees geogràfiques i en la recuperació, reciclatge i segona vida de les bateries.

Descarbonització

Les tecnologies lligades a la descarbonització industrial tindran també un paper destacat el 2023. Es seguirà treballant per la utilització de combustibles alternatius, el re-disseny per fer els processos més eficients i sostenibles, l’ús de materials menys intensius en carboni o per la recerca de mètodes eficients per a la captura i reutilització del diòxid de carboni.

Economia blava

L’economia blava es refereix a l’ús sostenible i responsable dels recursos marins i costaners. El mar és una font important de recursos a Catalunya, amb una gran industria pesquera, turística i de l’esport. L’economia blava pot ajudar a optimitzar els beneficis econòmics d’aquestes industries, alhora que es protegeixen els ecosistemes marins i es mitiguen els impactes ambientals negatius. A més, l’economia blava pot crear noves oportunitats en àrees com l’energia renovable marina, l’agricultura i la biotecnologia marina. L’aplicació i la hibridació d’altres tecnologies, com el new space el tractament de dades o la robòtica, poden donar resultats molt esperançadors.

Intel·ligència artificial (IA)

Aquestes tecnologies continuaran desenvolupant-se i millorant i permetran a les empreses automatitzar tasques i millorar la presa de decisions. A més, la intel·ligència artificial creativa i generativa es desenvoluparà amb força i això implicarà plantejar-se el seu ús ètic i responsable. Amb tot, la intel·ligència artificial sortirà del món empresarial per arribar a tots els àmbits de la societat.

Les 10 tendències tecnològiques 2023

Realitat virtual, augmentada i tecnologies immersives

S’espera que aquestes tecnologies continuïn evolucionant, permetent als usuaris interactuar amb el món virtual de manera més realista i natural. Això permetrà l’aparició de nous camps d’aplicació en àmbits empresarials i econòmics molt diversos: des del desplegament d’aplicacions per a mòbils fins a l’impacte en salut i serveis assistencials, trencant, així, la barrera entre el món digital i el món físic.

Cloud i Edge computing

Aquest tipus de processament guanyarà importància tenint en compte l’augment del nombre de dispositius connectats a internet i de la necessitat de processar i analitzar dades en temps real al mateix lloc on es recopilen. El cloud, a més, és un dels facilitadors i un factor de transformació d’altres tecnologies com la intel·ligència artificial, la internet de les coses o el desplegament del 5G.

Ciberseguretat

En un món connectat la seguretat és imprescindible. Amb l’augment de la connectivitat, l’intercanvi de dades i l’automatització s’espera que la ciberseguretat sigui una preocupació i una prioritat per a governs, empreses i usuaris. Un dels grans reptes és el d’assegurar la privacitat i la seguretat de les dades, reduir els atacs o impulsar la ciberseguretat basada en el núvol.

Quàntica

Les tecnologies quàntiques revolucionaran diferents camps com la informàtica, la criptografia i la sensòrica. En informàtica, les computadores quàntiques seran capaces de resoldre problemes que són impossibles per a la computació clàssica; en criptografia, els algorismes quàntics permetran als usuaris generar i compartir contrasenyes segures; en simulació, es podrà simular sistemes complexos amb major precisió; i, en sensòrica, s’espera que els sensors quàntics puguin mesurar amb precisió certes propietat físiques, com el camp magnètic. La Diana de tendències tecnològiques d’ACCIÓ

La Diana de tendències tecnològiques d’ACCIÓ

Si vols conèixer amb detall les tendències tecnològiques més destacades pels propers anys, consulta la:

Diana de tendències tecnològiques d’ACCIÓ. AQUÍ.

L’informe és una eina al servei de les empreses per identificar les tecnologies que condicionaran la seva estratègia i models de negoci en els pròxims anys. En un món global, les megatendències com el canvi climàtic, la reindustrialització o l’escassetat de recursos tindran un impacte molt gran en les tecnologies que acabin esdevenint més rellevants.

A tot això, la Diana de tendències tecnològiques ha identificant 50 tecnologies repartides en 13 àmbits per analitzar les que tindran més valor el 2025. Totes elles estan segmentades en quatre eixos estratègics: la societat digital, la resiliència industrial, la transformació verda i la salut. En el camp dedicat a la digitalització i la nova economia digital, cal destacar tecnologies com la internet de les coses, la fotònica, el núvol o la intel·ligència artificial.

En la resiliència industrial apareixen els vehicles elèctrics i autònoms, els drons, l’automatització, o els semiconductors, entre d’altres. Per altra banda, en el camp de la transformació verda destaquen l’energia neta, les tecnologies del cicle de l’aigua, l’hidrogen o les smart cities; i en la salut cal posar de relleu la salut digital, la biologia sintètica o els nous dissenys de medicaments.

Imatge-portada: Xr-Expo-ipDhOQ5gtEk-unsplash
Imatges: (1)Deepmind-Snqm29dhfOk / (2)Possessed-photography-YKW0JjP7rlU-unsplash
Font Informació: ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa