El objectiu és donar a conèixer.......

  • La producció agroalimentària i l’alimentació ecològiques 

  • Dedicat a la comunitat educativa: Alumnat i famílies

La Setmana Bio a l’escola és l’apartat de la Setmana Bio per l’alimentació ecològica dedicat a la comunitat educativa. El seu objectiu és donar a conèixer la producció agroalimentària i l’alimentació ecològiques en l’entorn educatiu, tant a l’alumnat com a les famílies, mitjançant un programa d’activitats específiques. Al llarg d’aquesta setmana també es lliuraran els guardons del Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica.

Setmana BIO2021 a l'escola

Qui pot assistir a les activitats?

En funció de cada activitat concreta, el seu organitzador definirà els destinataris de la mateixa. Per exemple, una activitat organitzada per una escola determinada i dirigida a l’alumnat d’un curs concret. Aquests seran els destinataris que podran participar en aquesta activitat.

Les activitats de la Setmana Bio a l’escola estan dirigides, en funció de quina sigui l’activitat, a la pròpia comunitat educativa del centre que l’hagi organitzat, o als destinataris que fixi l’entitat organitzadora.

Qui organitza les activitats?

Les activitats de Setmana Bio a l’escola les pot organitzar qualsevol centre educatiu de Catalunya que tingui interès, ja sigui centre d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat, educació professional, educació especial o llar d’infants. També poden organitzar activitats les associacions i entitats relacionades amb la comunitat educativa, com per exemple les AMPAs, AFAs, biblioteques, entitats locals o qualsevol altra que tingui interès en fer-ho.

Setmana BIO2021 menjador a l'escola

Quin tipus d’activitats es poden organitzar?

Totes les activitats de la Setmana Bio a l’escola han d’estar orientades a desenvolupar les competències curriculars bàsiques pròpies de cada etapa, pel que fa a l’alumnat, aprofitant les oportunitats que planteja treballar i reflexionar al voltant dels diferents models de producció agrària i de consum alimentari, així com les seves implicacions socials i ambientals.

Premi Escola

Setmana BIO2021 a la escolaEs tracta d’un premi creat per la Generalitat de Catalunya (Departaments d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i Educació) i l’Associació Vida Sana.

L’objectiu del Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica és el de reconèixer i incentivar la realització de projectes i línies de treball dels centres educatius de Catalunya destinats a promoure el coneixement de l’agricultura, la ramaderia i l’alimentació ecològiques i especialment dels seus valors socials, econòmics i ambientals, tant entre el propi alumnat del centre com també cap al conjunt de la comunitat educativa i el seu entorn, en concordança amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i els 10 elements de l’Agroecologia de la FAO.

Fonts i Imatges: Setmanabio.cat/Gencat