El llibre reforça la seva presència....

  • A les mans de nens, joves i adults

  • Malgrat tot, un bon 2021

  • El 2022 serà encara millor

  • No hi ha cultura sense llibres, sense lectura

Com cada any, la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) edita l’estudi «Comercio Interior del Libro en España». S’han fet públiques les dades corresponents a l’any 2021 on s’assenyala que el sector editorial va créixer en 2021 impulsat per l’increment de l’activitat lectora.

• La facturació creix un 5,6% respecte a l’any 2020, fins arribar als 2.576,70 milions d’euros. Aquest increment es produeix gràcies a un augment dels exemplars venuts del 5,9% arribant fins als 174,10 milions d’exemplars.

• Tots els subsegments de l’edició creixen, excepte el del llibre de text no universitari. Les vendes de llibre infantil i juvenil van créixer un 17,8% i la ficció per adults un 8,2%.

• La producció editorial en 2021 va arribar als 79.373 títols (55.197 en paper i 24.176 en digital). La tirada mitjana es va mantenir (+0’4%) i es va situar en 3.590 exemplars per títol. El preu mig dels títols en paper l’any passat fou de 13,97 euros.

• El llibre digital va tornar a incrementar la seva facturació en un 6,8% fins als 134,79 milions d’euros. Es manté al voltant del 5% de les vendes totals (5,2%). El nombre de descàrregues/vendes ascendeix a 13,49 milions. Els títols comercialitzats en suport digital van arribar als 186.887.

• Les llibreries i cadenes de llibreries segueixen sent els principals canals de distribució del llibre, representant el 53,8% de les vendes. Les vendes de llibres per Internet en format paper segueixen a l’alça; es van incrementar un 23,9% respecte a 2020 i van suposar el 2% del total.

• Les exportacions del sector del llibre van patir un lleuger descens del 0,7% fins als 388,91 milions d’euros, produït per les menors exportacions del sector gràfic, ja que el sector editorial sí va incrementar les seves exportacions. Les importacions també van baixar fins als 105,86 milions d’euros, la qual cosa deixa un saldo positiu de la balança comercial de 283,05 milions d’euros.

Font: Gremi d’Editors de Catalunya

Imatge-portada: Pauline-loroy-tv8PIPPY3rQ-unsplash