L'ús del català creix.......

  • En la comunicació de les pimes 

  • Relació amb els clients 

  • Augmenta el 17,1% (2012 a 2023) 

  • Girona i Lleida al davant

PIMEC ha constatat que l’ús del català ha augmentat un 17,1% respecte de l’any 2012. Així se’n desprèn d’un estudi de la patronal sota el títol “L’ús habitual del català a les pimes”, basat en els resultats d’una consulta a les empreses catalanes, el qual també indica que el català és la llengua que més s’utilitza a Catalunya a l’hora de comunicar-se amb els clients, segons han manifestat el 46,4%. No obstant això, un gruix important de les empreses – el 43,6%- adapten la comunicació directament a la llengua que fa ús el client, amb la qual cosa es demostra la importància de la flexibilitat lingüística per part del teixit empresarial.

L’estudi -elaborat amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat- assenyala en matèria de comunicacions digitals que al voltant del 75% de les empreses tenen la web en català i el 65% publiquen algun contingut a les xarxes socials en aquest idioma.

Per grandària empresarial, com més augmenta la grandària de l’empresa, menys ús del català es fa: La comunicació amb els clients passa del 55,15% en les empreses sense assalariats al 37,1% en les grans empreses. Així mateix, les microempreses i les empreses sense treballadors són les que més fan servir el català en els seus materials comunicatius.

D’altra banda, per localització, la majoria de les demarcacions tenen un ús predominant del català en les diferents comunicacions amb clients i en les comunicacions escrites.

Girona i Lleida destaquen per tenir percentatges més alts d'ús del català, amb un 65% i 63,5% respectivament.

Les empreses de la província i la ciutat de Barcelona són les que tenen un major percentatge d'empreses que adapten la llengua de comunicació a la del seu client, entre el 50% i el 60%.

Entre altres paràmetres, l’estudi també analitza l’evolució de l’ús del català en el temps fent una comparativa entre els anys 2012 i 2023, la qual explica que aquest ha augmentat un 17,1% respecte a l'any 2012; i que el 70,3% consultades el 2023 consideren que l'ús del català s'ha mantingut igual als últims anys, enfront del 52,1% del 2012. Finalment, el 59,3% d'empreses enquestades perceben beneficis en l'ús del català, encara que la percepció dels avantatges ha disminuït lleugerament.

Veure l'estudi-PDF

Les petites empreses i l'ùs del català

Imatge-portada: Christiann-koepke-dQyS2pMYtok-unsplash
Imatge-interior: Amy-hirschi-JaoVGh5aJ3E-unsplash
Font: PIMEC