L’increment de la lectura....

  • Especial incidència entre adolescents

  • Desequilibris entre comunitats, gènere i edats

  • Les llibreries es mantenen com a principal canal

  • Creix la lectura per oci

Els índexs de lectura a Espanya han augmentat 5,7 punts en els darrers 10 anys, amb una especial incidència entre els adolescents, aquests són els resultats de l'estudi realitzat amb el nom de Baròmetre d'Hàbits de Lectura i Compra de Llibres a Espanya 2022.
Extracte de l'Informe-Baròmetre -AQUÍ-

· Els lectors freqüents, aquells que llegeixen almenys una vegada a la setmana, es manté en el 52%. Segueix havent-hi un important percentatge d'espanyols (35,2%) que no llegeixen mai o quasi mai, si bé el percentatge s'ha reduït en aquests deu darrers anys.

· El Baròmetre continua detectant desequilibris en els índexs de lectura entre les diferents Comunitats Autònomes, entre dones i homes i entre els diferents trams d'edat. El percentatge de dones lectores en el seu temps lliure és significativament superior al dels homes en tots els grups d'edat, diferències que s'han mantingut en els darrers deu anys.

· La lectura en suport digital es manté estable. Un 29,5% de la població de 14 o més anys llegeix en suport digital almenys una vegada al trimestre.

· Baixa el percentatge dels que paguen pels llibres digitals (39%). El 66,3% se'ls baixa o descarrega gratuïtament. El 67% dels lectors digitals sap quan la descàrrega no és legal.

· El 52,8% dels espanyols va comprar algun llibre (no de text) en 2022. La llibreria tradicional es manté com el canal de compra habitual de llibres seguida d'Internet (canal més utilitzat per persones entre 25 i 34 anys) i les cadenes de llibreries. 

El percentatge de lectors de llibres per oci en el seu temps lliure va continuar el seu creixement en 2022 i ratifica la consolidació experimentada després de l'important increment dels índexs de lectura experimentats durant la pandèmia.

El Baròmetre d'Hàbits de Lectura i Compra de Llibres a Espanya 2022, elaborat per la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya (FGEE), amb el patrocini de CEDRE i en col·laboració amb el Ministeri de Cultura i Esport, assenyala que el percentatge de la població espanyola que va llegir algun llibre durant el passat any, sigui per oci o per treball, va aconseguir el 68,4%. Si ens referim només a aquells que van llegir per oci en el seu temps lliure, el percentatge es va situar en el 64,8%, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat, xifra que s'incrementa fins al 66,2 si afegim a aquelles persones que només van llegir còmics en el seu temps lliure.

Les xifres recollides en el Baròmetre de 2022 reflecteixen que l'increment dels índexs de lectura experimentats en 2020 a conseqüència del confinament i les restriccions de mobilitat ha deixat pas a una consolidació que es va iniciar l'any passat i que registra un lleuger augment en 2022.

En aquesta ocasió, el Baròmetre ha volgut tirar una mirada a l'ocorregut amb la lectura a Espanya en els últims deu anys. Des de 2012, l'índex de lectura en temps lliure ha experimentat un creixement de 5,7 punts percentuals (De 57,9% a 64,8%). Si ens centrem, exclusivament, en els lectors freqüents, aquells que llegeixen almenys una vegada a la setmana es va mantenir en 2022, amb un 52,5% de la població, però ha crescut en els últims deu anys 5,3 punts percentuals. Els lectors ocasionals, pràcticament s'ha mantingut al llarg d'aquests anys (0,4 punts percentuals).

A pesar que les dades són positives aquest informe reflecteix que, encara que en descens, persisteix un important nombre d'espanyols que no llegeix mai o gairebé mai (35,2%).

Imatge-portada: Capital2020
Fonts i imatges: Gremi d’editors de Catalunya/FGEE